972145130

CONDICIONS GENERALS I NORMATIVA DE LLOGUER DE CURTA DURADA I D’US DE L’ALLOTJAMENT

Les següents normes i condicions s’hauran de respectar en tots els seus punts des del moment en que s’efectua la reserva, a l’entrada a la casa, mentre s’esdevé l’estada i fins a la sortida de la casa en qüestió. En cas contrari el propietari de la casa es reserva el dret de cancel.lar d’immediat la reserva o estada a la casa, i la seva conseqüent descocupació immediata, sense retorn d’import monetari sota cap concepte.

  1. No està permès l’allotjament a un nombre de persones major a la capacitat màxima de la casa. Caldrà detallar exactament el nombre d’adults, nens i menors de 2 anys que s’allotjaran a la casa durant els dies d’estada acordats, en el moment de formalitzar la  reserva.

2. Es disposa de bressols amb la finalitat de pernoctar-hi els menors de 2 anys d’adat. La seva instal.lació tindrà caràcter gratuït.

3. La casa disposa de cuina totalmet equipada, llençols i tovalloles de bany. No s’inclouen les tovalloles de piscina.

4. Els consums d’aigua, electricitat i calefacció estan inclosos en el preu total de l’estada, i per tant no és permesa la utilització d’aparells que alterin els consums previstos de subministraments.

5. Animals de companyia: caldrà comunicar-ho en cada cas al propietari de la casa, i el client es farà responsable de qualsevol incidencia, accident o desperfecte que pugui sorgir durant l’estada.

6. No està permesa la introducció de mobles, equips de so i semblants a la casa així com realització de qualsevol mena d0bra.

7. No està permesa la utilització de la casa ni del seu entorn paissatgístic per qualsevol mena d’activitat a la pactada. Tampoc es podran realitzar activitats o conductes contràries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre públic.

8. El propietari no es farà responsable de cap tipus d’objecte personal i/o de valor, de vehicle propietat del client, que es pogués trobar a la casa durant l’estada contractada, ni de la seva pèrdua, desaparició o rabatori.

9. Paga i senyal: la reserva no serà efectiva fins que el client no hagi efectuat el pagament d’un 30% del preu total de l’estada.

10. Condicions d’anul.lació de la reserva: si un cop confirmada la reserva i feta la paga i senyal, el client decideix anular-la, se li retornarà la paga i senyal segons el següent

100% de la paga i senyal en cas d’anul.lació de la reserva amb més de 30 dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.

50% de la paga i senyal en cas d’anul.lació de la reserva entre els 30 i 15  dies d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.

No es retornarà cap percentatge de la paga i senyal en cas d’anul.lació de la reserva amb els 15  dies o menys d’anticipació a la data fixada per ocupar l’allotjament.

11. El propietari es reserva el dret d’exigir al client una quantitat monetària d’un 30% del preu total de l’estada en concepte de fiança com a resposta a possibles deterioraments del mobiliari i/o utensilis, instal.lacions, i equipaments de la casa. L’import d’aquesta fiança serà retornada si no existeixen danys.

12. Pagament de l’import de l’estada: en general en el moment d’entrada a la casa o de fer-se efectiva l’ocupació de la casa.

13. Els horaris d’entrada i sortida de la casa seran en cada cas a conveni.

Hola!! en que et podem ajudar?